Procedura: Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

Szczegóły sprawy

Symbol
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy
Kogo dotyczy
Osób zameldowanych na pobyt stały/czasowy na terenie Radzionkowa
Wymagane dokumenty
Dowód osobisty, lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby - do wglądu; wniosek
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter (0-32) 289-07-27 (0-32) 388 71 30 (0-32) 289-07-20 fax um@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
niezwłocznie, nie póżniej jednak niż w terminie siedmiu dni.
Zaświadczenie wydaje pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Opłaty
17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta Radzionków pok. nr 1 parter lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków Nr konta 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 W tytule podając "Opłata za wydanie zaświadczenia". Zaświadczenie nie podlegające opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych https://isap.sejm.gov.pl
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które słuzy zażalenie. Zażalenie wniesione zostanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Inne informacje
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.
Organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikajacych z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów badź z innych znajdujacych się w jego posiadaniu. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij