Procedura: Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym

Szczegóły sprawy

Symbol
5364 Udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Kogo dotyczy
osoba której akt dotyczy.
Wymagane dokumenty
1) podanie
2) dokument tożsamości strony:
dowód osobisty lub paszport
3) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego
oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania.
Podanie można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP - link do usługi w ePUAP w "Więcej informacji"
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5 (parter) 32 3887 109; 32 3887154; Podanie można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP - link do usługi w ePUAP poniżej w "Więcej informacji"
Termin i sposób załatwienia
1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC Radzionków) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Opłaty
zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
4 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewodyśląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Inne informacje
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.
Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij