Procedura: Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Szczegóły sprawy

Symbol
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
Wydział
ZESPÓŁ DS. ADMINISTROWANIA DROGAMI
Komórka
Opis sprawy
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji
administracyjnej. Zezwolenie to, dotyczy:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
2. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
3. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-2.
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne
Wymagane dokumenty
* Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Pobierz poniżej: wniosek
Wymagane załączniki:
1. Mapka sytuacyjna,
2. W razie potrzeby - umowa, zlecenie, upoważnienie, pełnomocnictwo.
3. Numer pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia prowadzonych prac
Wymagane dokumenty do wglądu:
- W razie potrzeby - dokumentacja techniczna, uzgodnienia
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter (0-32) 289-07-27
Termin i sposób załatwienia
do 30 dni od dnia złożenia wniosku
w drodze decyzji administracyjnej.
Opłaty
* Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała nr XXVII/262/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub wpłacić rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego"
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Uchwała nr XXVII/262/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy
* Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Inne informacje
* Za zajęcie pasa drogowego:
- bez zezwolenia zarządcy drogi,
- z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
- o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie Uchwały nr XXVII/262/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij