Procedura: Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Szczegóły sprawy

Symbol
5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
Kogo dotyczy
Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
Wymagane dokumenty
Dokumenty od wnioskodawcy
1. Podanie
2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty lub paszport
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 388 71 09; 32 388 71 54
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie.
Opłaty
11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka. Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter). Wpłatę można dokonać również na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka".
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
4. Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.
5.Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radzionkowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
Rodzice dziecka mogą w ciągu sześciu miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia. Zgodnie z art. 59 Prawa o aktach stanu cywilnego kierownik odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię (imiona) mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do płci.

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij