Procedura: Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Szczegóły sprawy

Symbol
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
W celu uzyskania wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców korzystających z licencji na wykonywanie transoprtu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia opłaty).
3. Pełnomocnictwo - w przypadku jego ustanowienia.
Miejsce składania pism
pokój 6 tel.: (32) 3887112
Termin i sposób załatwienia
do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Opłaty
1.Opłata administracyjna za wydanie wtórnika licencji uzależniona jest od okresu, na który została udzielona licencja a. W przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. b. W innych przypadkach utraty licencji pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. Za udzielenie licencji pobierana jest opłata: od 2 do 15 lat - 200 PLN powyżej 15 do 30 lat 250 PLN powyżej 30 do 50 lat 300 PLN 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii : 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264ING Bank Śląski Oddział Radzionków lub bezpośrednio w kasie urzędu - pokój nr 1. Kasa czynna jest : poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.00 do 14.30. środa 7.00 do 16.30. piątek 7.00 do 12.30. 4. Termin wniesienia opłaty administracyjnej; najpóźniej w dniu złożenia wniosku. 5. Termin wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa; najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków.
Wniesienie odwolania jest wolne od opłat.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij