Procedura: Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Szczegóły sprawy

Symbol
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
Kogo dotyczy
Podstawę wszczęcia postępowania w sprawie o uznanie osoby za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny stanowi pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek złożony przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jej rodziny.
Wymagane dokumenty
Wniosek o stwierdzenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
wymagane załączniki, odpowiednio, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
- dokument stwierdzający całkowitą niezdolnośću do pracy i samodzielnej egzystencji członka rodziny,
- dokument stwierdzający, że członek rodziny wymagający opieki nie
ukończył 16 roku życia lub ukończył 75 lat,
- prawomocne orzeczenie sądu, z którego wynika obowiązek sprawowania opieki nad członkiem rodziny.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter, (32) 388 71 10; (32) 388 71 11; (32) 388 71 26; um@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
W ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
W ciagu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.
Sposób załatwienia:
wydanie decyzji w sprawie konieczności sprawowania przez przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, wydanie decyzji o odmowie uznania konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.
Opłaty
Brak.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służaby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl
Tryb odwoławczy
Od decyzji Burmistrza przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do Wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij