Procedura: Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Szczegóły sprawy

Symbol
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
Kogo dotyczy
Podstawę wszczęcia postępowania w sprawie o uznanie osoby za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny stanowi pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek złożony przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jej rodziny.
Wymagane dokumenty
Wniosek o stwierdzenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
wymagane załączniki, odpowiednio, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
- dokument stwierdzający całkowitą niezdolnośću do pracy i samodzielnej egzystencji członka rodziny,
- dokument stwierdzający, że członek rodziny wymagający opieki nie
ukończył 16 roku życia lub ukończył 75 lat,
- prawomocne orzeczenie sądu, z którego wynika obowiązek sprawowania opieki nad członkiem rodziny.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter, (32) 388 71 10; (32) 388 71 11; (32) 388 71 26; um@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
W ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
W ciagu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.
Sposób załatwienia:
wydanie decyzji w sprawie konieczności sprawowania przez przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, wydanie decyzji o odmowie uznania konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.
Opłaty
Brak.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służaby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji Burmistrza przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do Wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij