Procedura: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Szczegóły sprawy

Symbol
6826 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Wydział
REFERAT MIENIA i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Komórka
Opis sprawy
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Kogo dotyczy
osoby fizyczne i osoby prawne
Wymagane dokumenty
- Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości
- Odpis z księgi wieczystej,
- Inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Miejsce składania pism
- Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter (32) 289-07-27 (32) 388 71 30 (32) 289-07-20
Termin i sposób załatwienia
- 2 miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku (zgodnie z Kpa)
( Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego pokój nr 14, II piętro )
(32) 388 71 23; (32) 388 71 21; (32) 388 71 29;
Opłaty
- Wniosek podlega opłacie skarbowej 10,00 zł. - Wpłatę można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie decyzji ws. przekształcenia...".
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
- Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.
Inne informacje
- Wniosek składają osoby fizyczne/prawne będące użytkownikami wieczystymi w dniu 13 października 2005 r.
- Wnioskodawcę obciążają koszty postępowania na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego za sporządzenie operatu szacunkowego
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij