Procedura: Umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne

Szczegóły sprawy

Symbol
3137 Opłata administracyjna
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne
Wymagane dokumenty
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymagane załączniki:
* Dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku,
* Inne, na żądanie organu podatkowego.

Ponadto osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gopodarczą ubiegające się o pomoc de minimis przedstawiają informacje dotyczące:
1) wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) formę prawną,
f) wielkość,
g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis,
h) datę utworzenia;
2) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;
3) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis;
4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Informacje te przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik) oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków, Biuro Obsługi Klienta, ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 4, parter, tel. 32 289-07-27; tel. 32 388-71-30; fax 32 289-07-20
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej. Organ podatkowy przed załatwieniem sprawy przeprowadza postepowanie wyjaśniające, które kończy orzekając w sprawie w drodze decyzji, doręczanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez pracownika urzędu lub za posrednictwem poczty.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij