Procedura: Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy

Szczegóły sprawy

Symbol
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Dowody na okoliczność istnienia gospodarstwa rolnego np. akt notarialny potwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego, dokument stwierdzający przejęcie gospodarstwa rolnego
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków, Biuro Obsługi Klienta, ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 4, parter, tel. 32 289-07-27; tel. 32 388-71-30; fax 32 289-07-20
Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Na wniosek zainteresowanej osoby Urząd Miasta Radzionków jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy.

Jeżeli Urząd Miasta w Radzionkowie nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, poinformuje o tym wnnioskodawcę na piśmie. W takiej sytuacji okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij