Procedura: Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Szczegóły sprawy

Symbol
7332 Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG.
Procedura dotyczy przedsiębiorców, których organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta Radzionków.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców, których organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta Radzionków.
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu.
Miejsce składania pism
pokój nr 6 (32) 3887112
Termin i sposób załatwienia
bez zbędnej zwłoki.
Opłaty
Opłata skarbowa - 5 PLN od każdej pełnej lub rozpoczętej strony dokumentu (najpóźniej w dniu składania wniosku) w kasie urzędu (pokój nr 1) lub na rachunek bankowy urzędu: ING Bank Śląski o/Radzionków 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264. Kasa urzędu czynna w godz.: poniedziałek: 7.00-14.30, wtorek: 7.00-14.30, środa 7.00-16.30, czwartek:7.00- 14.30,piątek:7.00-12.30.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
zgodnie z kpa
Inne informacje
Dane i informacje o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG są jawne i każdy ma prawo postępu do danych i informacji udostępnionych przez CEIDG. Dane i informacje udostępnione są na stronie internetowej CEIDG i dotyczą danych podlegających wpisowi (z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania)
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij