Procedura: Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzionków przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Szczegóły sprawy

Symbol
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
Wydział
REFERAT MIENIA i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Komórka
Opis sprawy
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzionków przeznaczonej
lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Kogo dotyczy
osób fizycznych i prawnych
Wymagane dokumenty
- Wniosek w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
- Wymagane załączniki: brak
Wymagane dokumenty do wglądu:
- Dokument stwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, Postanowienie Sądu o nabyciu praw do spadku) - w przypadkach jeśli konieczne jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości na dzień złożenia wniosku.
Miejsce składania pism
- Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter (32) 289-07-27 ; (32) 388 71 30 ; (32) 289-07-20
Termin i sposób załatwienia
- do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku
( Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego pokój nr 14, II piętro )
(32) 388 71 23; (32) 388 71 21;
Opłaty
- Brak
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
- Brak
Inne informacje
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij