Procedura: Rozgraniczenie nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
6830 Rozgraniczanie nieruchomości
Wydział
REFERAT MIENIA i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Komórka
Opis sprawy
Rozgraniczenie nieruchomości
Kogo dotyczy
osob fizycznych i prawnych
Wymagane dokumenty
- Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
- Dokument stwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. odpis z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, ugoda sądowa, ostateczna decyzja administracyjna),
- Wypis i wyrys z katastru nieruchomości (wypis i wyrys można uzyskać w Referacie
Katastru Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,
przy ul. Mickiewicza 41).
Wymagane dokumenty do wglądu:
* Inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Miejsce składania pism
- Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter (32) 289-07-27 (32) 388 71 30 (32) 289-07-20
Termin i sposób załatwienia
- do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku ( Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego pokój nr 14, II piętro )
(32) 388 71 21; (32) 388 71 23;
Opłaty
- 10,00 zł. - opłata skarbowa za wydanie decyzji Wpłatę można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie decyzji ws. rozgraniczenia nieruchomości".
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze/Przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia Sądowi.
Inne informacje
- Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
- Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij