Procedura: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Szczegóły sprawy

Symbol
7050 Nadzorowanie świadczenia usług komunalnych
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać :
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenia, oraz jego numer identyfikacji podatkowej ( NIP );
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne
Wymagane dokumenty
Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój 4, parter tel. 032 289 07 27
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku - w formie decyzji administracyjnej. Decyzja zostaje przesłana wnioskodawcy za pośrednictwem poczty ( doręczenie decyzji za potwierdzeniem odbioru )
Opłaty
616,00 zł - opłata skarbowa na wykonywanie działalności gospodarczej - część III pkt. 44. 1) Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij