Procedura: Uznanie ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Szczegóły sprawy

Symbol
5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Uznanie ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego
Kogo dotyczy
Ojca biologicznego dziecka pozamałżeńskiego urodzonego lub poczętego,
Wymagane dokumenty
Podanie.
Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (do wglądu)
Zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży (wymagany) Jeżeli uznanie ojcostwa dotyczy dziecka poczętego, nieurodzonego.

Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 388 71 09; 32 3887 154
Termin i sposób załatwienia
1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu)- niezwłocznie
2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie pisma)-do 7 dni.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
Inne informacje
Ojcostwo można uznać jeszcze przed narodzeniem się dziecka, a najpóźniej - do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w
którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
Oświadczenie matki potwierdzające, że mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu ojcostwa jest biologicznym ojcem dziecka, powinno być złożone jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
Osoba , która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij