Procedura: Skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Szczegóły sprawy

Symbol
5354 Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Kogo dotyczy
Osoby chcące zawrzeć związek małżeński przed upływem ustawowego terminu oczekiwania.
Wymagane dokumenty
Podanie.
Dokument uzasadniający wydanie decyzji w sprawie skrócenia terminu oczekiwania
na zawarcie związku małżeńskiego.
Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Wymagane dokumenty do wglądu:
Dokumenty stwierdzające tożsamość przyszłych małżonków
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 3887 109; 32 3887 154
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie po wpłynięciu podania. W sprawie skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wydawane jest pisemne zezwolenie.
Opłaty
39 zł. - opłata skarbowa za decyzję. Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter). Wpłatę można dokonać również na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego....."
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2.Ustawa z 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zezwolenia na skrócenie terminu następuje w formie pisemnej. Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Inne informacje
Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu oczekiwania, jeżeli przemawiają za tym ważne względy (ciąża, choroba, wyjazd za granicę) potwierdzone odpowiednimi dokumentami (zaświadczeniami).


Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij