Procedura: Uznanie za żołnierza samotnego.

Szczegóły sprawy

Symbol
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę, za żołnierza samotnego.
Kogo dotyczy
Wniosek składa osoba, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierz odbywający tę służbę.
Wymagane dokumenty
Wniosek; załączniki:
karta powołania/zaświadczenie z JW lub z WKU o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu, w którym wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter, (32) 388 71 10; (32) 388 71 11; (32) 388 71 26; um@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
W ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.
Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o uznaniu za żołnierza samotnego lub wydanie decyzji o odmowie uznania go za żołnierza samotnego lub wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.
Opłaty
Brak.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Żołnierzem samotnym w rozumieniu ww. ustawy jest osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij