Procedura: Ustalenie innego terminu do zapłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzionków

Szczegóły sprawy

Symbol
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
Wydział
REFERAT MIENIA i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Komórka
Opis sprawy
Ustalenie innego terminu do zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzionków

Kogo dotyczy
osób fizycznych i prawnych
Wymagane dokumenty
- Brak
Miejsce składania pism
- Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter ( 32) 289-07-27; (32) 388 71 30 ; (32) 289-07-20
Termin i sposób załatwienia
- do 30 dni od dnia złożenia wniosku ( Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
pokój nr 14, II piętro ) (32) 388 71 21; (32) 388 71 23;
Opłaty
- Brak
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
- Brak
Inne informacje
- Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za
rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij