Procedura: Dotacja do modernizacji systemu ogrzewania lokalu (osoby fizyczne)

Szczegóły sprawy

Symbol
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Dotacja dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska - modernizację systemu ogrzewania lokalu
Kogo dotyczy
Osoby fizycznej będacej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości położonej na terenie Gminy Radzionków.
Wymagane dokumenty
Wniosek o dotację na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, do którego należy dołączyć:
- kserokopię dowodu osobistego,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
- zgodę właściciela nieruchomości na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości,
Po złożeniu wniosku, a przed zawarciem umowy dotacji należy przedłożyć do akceptacji kosztorys zawierający co najmniej kwotę za całość prac wraz z wyszczególnieniem wybranego kotła.
Po zakończeniu zadania należy przedłożyć rozliczenie dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, do którego należy dołączyć:
- fakturę VAT lub rachunek za wykonanie zadania,
- kopię dokumentu potwierdzajacego likwidację starego źródła ciepła.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 Radzionków, pok. nr 4, tel. 32 / 289 - 07 - 27, tel. 32 / 388 - 71 - 30 Szczegółowych informacji na temat procedury uzyskania dotacji udziela: Urząd Miasta Radzionków - Referat Ochrony Środowiska ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków, I piętro, tel. 32 / 388 - 71 - 60
Termin i sposób załatwienia
Wnioski kompletne są rozpatrywane wg kolejności wpływu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Opłaty
-
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miasta Radzionków nr XLIX/463/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
Zarządzenie Burmistrza Miasta Radzionków Nr 1243/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska" (z późniejszymi zmianami)
Tryb odwoławczy
-
Inne informacje
Dotacja jest udzielania do wymiany pieców lub kotłów niespełniającymi wymagań 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 opalanych paliwami stałymi, na wysokosprawne i ekologicznymi źródła ciepła, takimi jak kotły nowej generacji na paliwo stałe z jednym paleniskiem spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, kotły gazowe, kotły na olej opałowy, piece elektryczne i indywidualne węzły cieplne. Ww. dotowane urządzenia winny być fabrycznie nowe, być dopuszczone do obrotu handlowego, powinny stanowić jedyne źródło ciepła w budynku. Z dotacji wyłączone są kotły umożliwiające spalanie odpadów stałych, takie jak węglowe kotły komorowe zasypowe oraz kominki (w tym z płaszczami wodnymi), a także instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz inne zakupy i usługi pośrednio związane z modernizacją systemu ogrzewania (m.in. audyty, opinie kominiarskie) .
Kolejność postępowania:
1. Pobranie druku wniosku i zapoznanie się z regulaminem - wnioskodawca
2. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami - wnioskodawca
3. Weryfikacja wniosku i ewentualne uzupełnienia - U.M., wnioskodawca
4. Skierowania do wnioskodawcy pisma informującego o potrzebie podpisania przez niego umowy - U.M.
5. Podpisanie umowy przez dotowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, osobiście wraz z okazaniem dowodu osobistego - wnioskodawca
6. Wykonanie modernizacji systemu ogrzewania - wnioskodawca
7. Przedłożenie rozliczenia dotacji wraz wymaganymi załącznikami - wnioskodawca
8. Przeprowadzenie kontroli potwierdzającej wykonanie modernizacji systemu ogrzewania zgodnej z regulaminem i umową dotacji - U.M.
9. Wypłata dotacji na wskazane konto lub w szczególnych przypadkach w kasie urzędu - U.M.
Pozytywne rozpatrzenie kompletnego wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy gminą a wnioskodawcą. Umowa określa szczegółowy sposób i warunki dokonania modernizacji systemu ogrzewania lokalu.
Imienne dowody wykonania zadania (np. rachunki lub faktury VAT za zakup urządzeń grzewczych) nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy dotacji.
Wysokość dotacji to nie więcej niz 4.000 zł, przy czym maksymalny powiom dofinansowania wynosi:
- 50% kosztów zakupu kotła nowej generacji na paliwo stałe wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, montażem i uruchomieniem,
- 80% kosztów zakupu kotła gazowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, montażem i uruchomieniem,
- 70% ksoztów zakupu kotła na olej opałowy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, montażem i uruchomieniem,
- 90% kosztów zakupu ogrzewania elektrycznego lub zakupu indywiduwalnego węzła cieplnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, montażem i uruchomieniem.
Zróżnicowanie maksymalnych poziomów dofinansowania wynika z różnych efektów ekologicznych uzyskanych z zastosowania poszczególnych systemów ogrzewania.
Zróżnicowanie maksymalnych poziomów dofinansowania wynika z różnych efektów ekologicznych uzyskanych z zastosowania poszczególnych systemów ogrzewania.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij