Procedura: Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
6831 Podział nieruchomości
Wydział
REFERAT MIENIA i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Komórka
Opis sprawy
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Kogo dotyczy
osób fizycznych i prawnych
Wymagane dokumenty
- Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości zgodnie z postanowieniem opiniującym
- Wymagane załączniki:
1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
2. Wykaz zmian gruntowych,
3. Wykaz synchronizacyjny - jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
4. Mapa z projektem podziału.

Miejsce składania pism
- Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter (32) 289-07-27 (32) 388 71 30 (32) 289-07-20
Termin i sposób załatwienia
- do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku ( Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę - Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego pokój nr 14, II piętro)
(32) 388 71 21; (32) 388 71 23;

Opłaty
- Brak
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
- Na decyzję w sprawie odmowy podziału nieruchomości stronom przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach,
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Inne informacje
- Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalny jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
- Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu, albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij