Procedura: Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego

Szczegóły sprawy

Symbol
6831 Podział nieruchomości
Wydział
REFERAT MIENIA i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Komórka
Opis sprawy
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Kogo dotyczy
osób fizycznych i osób prawnych
Wymagane dokumenty
- Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- Wypis i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość polegającą podziałowi
z katastru nieruchomości,
- Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
- Wykaz zmian gruntowych,
- Wykaz synchronizacyjny - jeśli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest
inne niż w księdze wieczystej,
- Mapa z projektem podziału,
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do służebności drogowej dla działki objętej podziałem, jeśli takie prawo przysługuje,
- Jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a jej podział powoduje podział budynku przedstawienie na rzutach poszczególnych kondygnacji przebiegu granic wewnątrz budynku,
- Pozwolenie na budowę budynków - w przypadku, gdy podział dotyczy nieruchomości zabudowanej w celu zniesienia współwłasności.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter (32) 289-07-27 ; (32) 388 71 30 ; (32) 289-07-20
Termin i sposób załatwienia
- do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku ( Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego pokój nr 14, II piętro )
(32) 388 71 21; (32) 388 71 23;
Opłaty
- Brak
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję w sprawie podziału nieruchomości stronom przysługuje prawo wniesienia - odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Inne informacje
- Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić
w celu:
1. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,
2. wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
3. wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,
4. realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw,
5. realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji
przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,
6. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi
publicznej,
6a. wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej,
7. wydzielenia działki budowlanej,niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego,
8. wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij