Procedura: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy

Szczegóły sprawy

Symbol
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy
Kogo dotyczy
Osób zgłaszających wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
Wymagane dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości w uzasadnionych przypadkach,

Odpis skrócony aktu urodzenia - dotyczy tylko osoby niepełnoletniej nieposiadającej
dowodu osobistego,

Wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach inego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
Miejsce składania pism
Pokój nr 7, parter (32) 388 71 10; (32) 388 71 11; (32) 388 71 26 b.jaworska@radzionkow.pl j.cholewa@radzionkow.pl Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem ePUAP- link do usługi w ePUAP znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.
Opłaty
17 zł za udzielenie pełnomocnictwa, Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010r. r. ewidencji ludności
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnśtrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesiące jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu - najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij