Procedura: Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegóły sprawy

Symbol
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, któremu zezwolenie wygasło z niżej wymienionych przyczyn:
a. likwidacji punktu,
b. upływu terminu ważności zezwolenia,
c. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty
za jego korzystanie w wyznaczonych terminach.
Możliwy jest jednoznaczny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
a. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
b. powyżej 4,5,% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
c. powyżej 18% zawartości alkoholu.
Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.
Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dluższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osbisty lub inny dokument tożsamości do wglądu.
3. Protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych z wyszczególnieniem wartości (brutto) sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych (odrębny dla każdego rodzaju zezwolenia)
4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika ( oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce składania pism
pokój 6 tel (32) 38387112
Termin i sposób załatwienia
30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
Opłaty
1. Kwota opłaty w wysokości odpowiednio: a. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa. b. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), c. 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopi 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 3. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu nr konta : 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 ING Bank Śląski Oddział Radzionków przeelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu pokój nr 1 Kasa czynna jest: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 do 14.30 środa : 7.00 do 16.30. piątek 7.00 do 12.30.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij