Procedura: Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, w tym nieruchomości przeznaczonej na cele rolne

Szczegóły sprawy

Symbol
6831 Podział nieruchomości
Wydział
REFERAT MIENIA i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Komórka
Opis sprawy
Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, w tym nieruchomości przeznaczone na cele rolne
Kogo dotyczy
osób fizycznych i prawnych
Wymagane dokumenty
- Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
- Wymagane załączniki:
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- Wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
- Wstępny projekt podziału,
- Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a jej podział powoduje podział budynku przedstawienie na rzutach poszczególnych kondygnacji przebiegu granic wewnątrz budynku,
*- W przypadku nieruchomości należącej do osoby prawnej należy załączyć Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Miejsce składania pism
-Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter (32) 289-07-27 ; (32) 388 71 30 ; (32) 289-07-20
Termin i sposób załatwienia
- do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, ( Komórka organizacyjna
Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
pokój nr 14, II piętro ) (32) 388 71 21; (32) 388 71 23;
Opłaty
- Brak
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
- Na postanowienie w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.
Inne informacje
- Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha jest dopuszczalny jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
- Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu, albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.


Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij