Procedura: Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałego

Szczegóły sprawy

Symbol
5011 Spisy wyborców
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa. Dotyczy to również wyborcy nigdzie niezamieszkałego przebywającego na obszarze gminy.
Kogo dotyczy
Wyborców przebywających na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborców nigdzie niezamieszkałych przebywających na obszarze gminy.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku.
Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
Miejsce składania pism
pok. nr 7 Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez ePUAP - link do usługi w ePUAP poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie po złożeniu wniosku wyborca zostaje dopisany do spisu wyborców.
O dopisaniu do spisu wyborców zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
brak
Inne informacje

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij