Procedura: Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne

Szczegóły sprawy

Symbol
4431 Wspieranie szkół niepublicznych
Wydział
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Komórka
Opis sprawy
Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków.
Kogo dotyczy
Osób fizycznych lub prawnych prowadzących niepubliczne szkoły i placówki, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Radzionków.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie dotacji złożony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę, Burmistrz Miasta Radzionków może wyrazić zgodę na odstąpienie od ww. terminu lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego).
2. Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów składana do 5 dnia każdego miesiąca,
3. Rozliczenie wykorzystania dotacji, osoba fizyczna lub prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę przekazuje Burmistrzowi Miasta Radzionków w następujących terminach:
a) do dnia 15 lipca – za okres styczeń – czerwiec,
b) do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji – narastająco za okres styczeń – grudzień.
4. W przypadku zakończenia działalności, osoba fizyczna lub prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę składa rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 15 dnia po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków - Biuro Obsługi Klienta, 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 (parter, pokój nr 4).
Termin i sposób załatwienia
Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki, z zastrzeżeniem, że dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest do 15 dnia tego miesiąca.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
2. Uchwała Nr XXVIII/227/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Tryb odwoławczy
nie dotyczy
Inne informacje
Wysokość miesięcznych stawek dotacji określona została w podanych niżej Zarządzeniach Burmistrza Miasta Radzionków:
1. Nr 1371/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków,
2. Nr 1372/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną na terenie miasta Radzionków.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij