Procedura: Język migowy w urzędzie

Szczegóły sprawy

Symbol
144 Obsługa merytoryczna systemów powiadamiania mieszkańców gminy
Wydział
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Komórka
Opis sprawy
Język migowy w urzędzie. Obsługa (załatwianie spraw) osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej. Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:
- polskiego języka migowego (PJM),
- systemu językowo - migowego (SJM),
- sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
W Urzędzie Miasta Radzionków są zatrudnione dwie przeszkolone osoby w zakresie SJM (kurs elementarny):
1. Joanna Dejas - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 32 388-71-54,
2. Zuzanna Będkowska - Specjalista Wydziału Organizacyjnego tel. 32 388-71-30.
Kogo dotyczy
Osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej "osobami uprawnionymi".
Wymagane dokumenty
Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Forma wniosku jest dowolna, można też skorzystać z gotowego formularza.
Miejsce składania pism
Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika można składać za pomocą: - poczty elektronicznej - um@radzionkow.pl; - Elektronicznej Skrzynki Podawczej - EBOI, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków www.bip.radzionkow.pl; - telefaksu 32 289-07-20; - telegrafu; - bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radzionków - Biurze Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Termin i sposób załatwienia
Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Opłaty
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowaniu się.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Inne informacje
Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij