Procedura: Udostępnienie spisu wyborców

Szczegóły sprawy

Symbol
5012 Udostępnianie danych z rejestru i spisów wyborców
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje sie do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.
Każdy wyborca między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
Kogo dotyczy
Każdego wyborcy wpisanego do spisu wyborców w gminie Radzionków.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku złożony między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów.
Miejsce składania pism
pokój nr 7, parter; link do usługi w ePUAP, gdzie można złożyć wniosek elektronicznie, znajduje się poniżej w "Więcej informacji".
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie po złożeniu wniosku. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje w urzędzie gminy poprzez udzielenie informacji potwierdzającej, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta, który sporządził spis reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu. Burmistrz zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.
Decyzję wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację,
a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona za spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem burmistrza do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
Inne informacje

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij