Procedura: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.

Szczegóły sprawy

Symbol
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie organizacji przyjęć może ubiegać się o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wypełniając w tym celu wniosek.W formularzu wniosku należy zaznaczyć wnioskowany rodzaj zezwolenia.
Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
3. powyżej 18% zawartości alkoholu.
Procedura we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne, jedno, dwa lub wszystkie trzy rodzaje zezwolenia.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie organizacji przyjęć.
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Pisemna zgoda właściciela, użytkwnika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.
Miejsce składania pism
pokój nr 6 tel. (32) 3887112
Termin i sposób załatwienia
1 miesiąc od złożenia kompletnego wniosku.
Opłaty
Opłatę wnosi się dla każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio: a. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy. b. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy. c. powyżej 18% zawartości alkoholu - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2100 PLN należnej za cały rok kalendarzowy. 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii : 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 3. Termin wniesienia opłaty : przed wydaniem zezwolenia. 4. W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty w konkretnym przypadku, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie. 5. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem nr konta : 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 ING Bank Śląski oddział Radzionków lub bezpośrednio w kasie urzędu - pokój nr 1. Kasa czynna jest: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 do 14.30, środa 7.00 do 16.30 piątek 7.00 do 12.30.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij