Procedura: Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Szczegóły sprawy

Symbol
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
W przypadku zmianych zawartych w licencji Przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.
Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję w chwili odbioru zmienionych dokumentów.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców korzystających z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. W przypadku zmiany pojazdu samochodowego lub numeru rejestracyjnego pojazdu informacje dotyczące pojazdu zgłaszanego do licencji to:
a. marka/typ,
b. rodzaj/przeznaczenie,
c. numer rejestracyjny,
d. numer VIN,
e. wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
4. Dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką (oryginał) do zwrotu najpóźniej w chwili odbioru zmienionych dokumentów.
5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Miejsce składania pism
pokój nr 6, parter (32) 3887112
Termin i sposób załatwienia
do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.
Opłaty
1. Opłata administracyjna za zmianę dokumentów: - licencji - 10% opłaty administracyjnej,stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 2. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uzależnione jest od okresu jej ważności oraz obszaru, na który licencja ma być udzielona: a. Obszar gminy: od 2 do 15 lat - 200 PLN powyżej 15 do 30 lat - 250 PLN powyżej 30 do 50 lat - 400 PLN b. Obszar gmin sąsiadujących: od 2 do 15 lat - 280 PLN powyżej 15 do 30 lat - 350 PLN powyżej 30 do 50 lat - 400 PLN 3. Oplata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzająćego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej. 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym nr konta : 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 ING Bank Śląski oddz. Radzionków lub kasie urzędu (pok.1 ) Kasa czyna jest : poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.00 do 14.30 środa 7.00 do 16.30 piątek 7.00 do 12.30. 6. Termin wniesienia opłaty administracyjnej; najpóźniej w dniu złożenia wniosku, 7. Termn wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa; najpóźniej w dniu składania płnomocnictwa.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz.U. 2013.672 j.t.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.2014. 1628 j.t.).
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych , nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij