Procedura: Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Szczegóły sprawy

Symbol
5218 Ćwiczenia wojskowe i mobilizacja
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
Kogo dotyczy
Żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy.
Wymagane dokumenty
Wniosek;
załączniki:
- zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych,
- zaświadczenie o wysokości utraconego przez żołnierza rezerwy wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku służbowego lub dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, które mogłyby uzyskać w czasie ćwiczeń.
Zaświadczenie takie wydaje:
- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach - w stosunku do żołnierzy
prowadzących działalność gospodarczą,
- pracodawca (u którego żołnierz był zatrudniony w dniu jego powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych) - w stosunku do żołnierzy będacych pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym,
- Burmistrz Miasta Radzionków - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter, (32) 388 71 10; (32) 388 71 11; (32) 388 71 26; um@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna (doręczana za potwierdzeniem odbioru).
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Reczypospolitej
Polskiej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pienieżnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wypłacenia świadczenia pieniężnego przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Miasta Radzionków na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij