Procedura: Sporządzenie aktu zgonu

Szczegóły sprawy

Symbol
5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Rejestracja zgonu.
Kogo dotyczy
Osoby, których zgon nastąpił na terenie Radzionkowa.
Wymagane dokumenty
1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).
3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.
4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon: dowód osobisty lub paszport
5. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5, parter 32 3887 109; 32 3887 154
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie. Sporządzenie aktu zgonu.
Opłaty
Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
3.Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r.
w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
8.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie sporządzenia aktu zgonu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radzionkowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij