Procedura: Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Szczegóły sprawy

Symbol
5364 Udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
Kogo dotyczy
Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organizacjom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Wymagane dokumenty
Podanie
dokument potwierdzający tożsamość-dowód osobisty, paszport
Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 5 (parter) 32 3887 109;32 3887154
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Opłaty
Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24,-zł. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi - 24,-zł. pełnomocnictwo: 17,-zł.
Podstawa prawna
1.Ustawa z 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3.Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Inne informacje
Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie braku wskazania takiej osoby, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa

Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij