Procedura: Wydanie zaswiadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na własny wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie wydaje urząd gminy.
Kogo dotyczy
Wyborców zmieniających miejsce pobytu przed dniem wyborów, wpisanych do rejestru wyborców w gminie Radzionków
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Upoważnienie ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim (w przypadku, gdy zaświadczenie ma być odebrane przez upoważnioną osobę).
Miejsce składania pism
pok. nr 7
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie
Wyborca odbiera zaświadczenie za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
Zaświadczenie opatrzone jest numerem i zabezpieczone znakiem holograficznym.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
Wyborców, którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowanie przed sporządzeniem spisu, nie umieszcza się w spisie wyborców.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij